NOVICE

3. julij 2009

Ponovitev spektakla

Rimski spektakel v Vipavski dolini je vsekakor uspel; obisk je bil nad pričakovanji, medisjko poročanje zelo pozitivno, navdušenje obiskovalcev in njihovi komentarji ravno tako. Veliko vprašanj je bilo zato postavljenih o tem ali in kdaj nameravamo prireditev ponoviti. Ker je bilo v zvezi s tem v medijih zaslediti različne podatke, je prav, da nedvoumno razkrijemo naše načrte.

Ponovitev spektakla v sorodni obliki in v podobnem obsegu načrtujemo v naslednjem letu ob približno istem času. Tako bomo imeli dovolj časa, da celotni dogodek dovolj dobro pripravimo in še izboljšamo, tako da bosta tako organizacija in izvedba kot tudi obisk vsaj na letošnji ravni. Seveda pa se bomo v manjšem obsegu in s posameznimi točkami pojavljali tudi prej na raznih pireditvah.

O vseh teh dogajanjih in podrobnejših načrtih ter programih bo javnost pravočasno obveščena. Vse te informacije bodo seveda objavljene tudi na teh spletnih straneh.

Copyright © 2010 Kulturno izobraževalno društvo Teodozij, Vrhpolje pri Vipavi. Vse pravice pridržane.