NOVICE

31. maj 2009

Rimljani v Ajdovščini

Rimska vojska se je odpravila na pohod v Ajdovščino, kjer so se predstavili udeležencem prireditve Ajdovščina v maju in jih povabili na ogled spektakla. Seveda so poželi veliko zanimanja in radovednih pogledov!

Copyright © 2010 Kulturno izobraževalno društvo Teodozij, Vrhpolje pri Vipavi. Vse pravice pridržane.